بازسازی و تکمیل مجتمع آموزشی در شهر آقسو – بخش دنقره (تاجیکستان)

بازسازی و تکمیل مجتمع آموزشی در شهر سوردلوا- بخش باختر (تاجیکستان)

بازسازی و تکمیل خانه کودکان در شهر طنابچی – بخش سویتسکی (تاجیکستان)

احداث مدرسه تیزهوشان در چولپون آتا – بخش آیسی کول (قرقیزستان)

احداث پلی کلینیک تخصصی در شهر کابل (افغانستان)

احداث برج مسکونی – اداری – تجاری رودکی در شهر دوشنبه (تاجیکستان)

احداث مجتمع تجاری و مسکونی پرشین (۲) در شهر بیشکک (قرقیزستان)