الف) گواهی های  صلاحیت شرکت از داخل کشور:

الف-۱) اخذ گواهی نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت برنامه ریزی به شرح ذیل:

– پایه ۱ ابنیه و ساختمان

– پایه ۳ رشته تاسیسات

– پایه ۵ رشته راه و ترابری

الف-۲)  تعیین صلاحیت فنی شرکت به عنوان پیمانکار ساختمان و تاسیسات توسط شرکت ملی نفت ایران
الف-۳)  اخذ گواهی صلاحیت و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن در استان تهران با پایه ۲ از وزارت مسکن و شهر سازی
الف-۴)  اخذ گواهی صلاحیت و پروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن در استان خراسان رضوی با پایه ۳ از وزارت مسکن و شهر سازی
الف-۵)   اخذ پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (اجرا ) از وزارت مسکن و شهرسازی
الف-۶) اخذ گواهی  صلاحیت سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهری با رتبه۱ از شهرداری مشهد

ب) گواهی های صلاحیت شرکت در خارج از کشور :

ب-۱)  اخذ پروانه فعالیت شرکت ثبتی مشهد سازه(سهامی خاص) در جمهوری تاجیکستان در دوحوزه مختلف امور ساختمانی و تاسیساتی (لایسنس های شماره ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲)
ب-۲)  اخذ پروانه فعالیت شعبه ثبتی شرکت مشهد سازه (سهامی خاص ) در جمهوری قرقیزستان جهت ساخت و ساز، مونتاژ و بازسازی ساختمان با اعتبار نامحدود (پروانه شماره ۲۰۵۲)
ب-۳)  اخذ پروانه فعالیت شرکت ثبتی مشهد سازه (بامسئولیت محدود ) در جمهوری قرقیزستان جهت ساخت و ساز ، مونتاژ و بازسازی ساختمان با اعتبار نامحدود (پروانه شماره ۲۳۷۸)
ب-۴) دریافت جواز سرمایه گذاری خصوصی برای شرکت ثبت شده ساختمانی و تاسیساتی مشهد سازه در کشور افغانستان (لایسنس شماره ۱۱۰۰۴-I)

ج)  اخذ گواهی نامه های بین المللی مدیریت کیفیت

–  استاندارد ۲۰۰۰  ISO 9001 از Moody International –UKAS

–  استاندارد ۲۰۱۵  ISO 9001 از TUV  International limited

–  استاندارد ۲۰۱۵  ISO 1006 از TUV  International limited

–  استاندارد   HSE-MS از TUV  International limited