شرکت مشهدسازه فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ در امور ساختمانی آغاز نمود.این شرکت از زمان تاسیس خود در احداث پروژه های دولتی و خصوصی بشرح ذیل فعالیت داشته است .

– ساخت پروژه های مسکونی

– ساخت پروژه های تجاری

– ساخت پروژه های اداری

– ساخت پروژه های بهداشتی

– ساخت پروژه های آموزشی

– ساخت پروژه های خدماتی

– تاسیسات شهری

– تاسیسات و تجهیزات

– راه و باند