شرکت مشهد سازه در سال ۱۳۶۰ تاسیس و فعالیت خود را ابتدا در امور ساختمانی آغاز نمود. پس از آن در جریان یک توسعه متوازن و پایدار، حوزه فعالیتهای شرکت به  امور تاسیسات و تجهیزات، راه سازی، آب، طرح و ساخت (EPC) و صدور خدمات فنی مهندسی گسترش یافته؛ به نحوی که اکنون اجرای پروژه های درون و برون مرزی متعددی را درکارنامه دارد.

اخذ گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت، کسب عنوان صادر کننده برتر خدمات فنی و مهندسی استان خراسان طی ۸ سال متوالی، اخذ رتبه یک در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، افتتاح شعب و تاسیس شرکتهای جدید در کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان و اخذ مجوزهای درجه بالا جهت اجرای پروژه های ساختمانی در این کشورها، همگی بیانگر توفیقات شرکت در راستای توسعه کیفی و کمی آن می باشند که البته در سایه مدیریت نوین و تحول گرای آن حاصل گردیده است.
این شرکت با بهره مندی از توانمندیهای مدیران، کارشناسان و کارکنان صدیق خود و با اتکاء به تجارب گسترده ای که در طول ۳۸ سال فعالیت مستمر همراه با کسب رضایت مشتریان برایش حاصل گردیده، جایگاه رفیعی در عرصه های ملی و فرا ملی یافته و از همین جهت اکنون “شرکت بین المللی مشهد سازه” نامیده میشود.

در تداوم نیل به اهداف شرکت، اینک مشهد سازه پا به عرصه سرمایه گذاری و مشارکتهای مالی و فنی با شرکاء و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در داخل کشور، کشورهای همجوار و آسیای میانه نیز گذارده است.