تکمیل عملیات راهسازی جاده تربت حیدریه به کدکن ( احداث پل خوش هوا )
طول پل : ۹۶ متر – خاتمه : سال ۱۳۸۸