افتخارات و تقدیر نامه ها

  • تقدیرنامه از ارتش جمهوری اسلامی ایران بابت اجرای مجتمع اداری ، خدماتی بیدک در سال ۱۳۹۶
  • تقدیر نامه از شرکت مسکن شمال شرق جهت اجرای پروژه مسعود در سال ۱۳۹۴
  • انتخاب به عنوان برند برتر همایش  برندینگ، مشتری مداری و حضور در بازار جهانی در سال ۱۳۹۳
  • تقدیر نامه به عنوان واحد صادراتی شایسته خدمات فنی مهندسی  از استاندار خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰
  • تقدیر نامه به عنوان واحد صادر کننده خدمات فنی مهندسی نمونه از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ و سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ از استاندار محترم خراسان رضوی
  • تقدیر نامه از شرکت های مختلف در قزافستان جهت اجرای پروژه های عمرانی در آن کشور
  • و…