احداث مدرسه تیزهوشان در چولپون آتا – بخش آیسی کول (قرقیزستان)
زیربنا : ۵۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۴