احداث مجتمع تجاری و مسکونی پرشین (۲) در شهر بیشکک (قرقیزستان)
زیربنا : ۱۳۵۰۰ مترمربع
طرح، اجراء و تامین مالی: مشهد سازه