احداث مجتمع تجاری اداری پرشین (۱) در شهر بیشکک (قرقیزستان)
زیربنا : ۵۰۰۰ مترمربع
طرح، اجراء و تامین مالی : مشهد سازه