احداث مجتمعی مسکونی در بلوار دانشجو شهر مشهد
زیر بنا : ۱۵۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲