احداث راه دسترسی به معادن فخرآباد
شهربجستان در استان خراسان رضوی
طول جاده : ۱۷٫۵ کیلومتر – خاتمه : سال ۱۳۸۸