مکان یابی پروژه ها و طرحها

امکان سنجی ( تهیه طرح توجیهی ) از لحاظ اقتصادی ، مالی ، فنی

مشاور پروژه های فاینانس و ریفاینانس خارجی جهت تامین مالی پروژه ها و سرمایه در گردش

تهیه طرح سرمایه گذاری جهت ارائه به سرمایه گذاران

تنظیم قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری خارجی و داخلی

معرفی شرکتهای خارجی جهت انجام پروژه ها

مشاوره در زمینه های سرمایه گذاری خارجی و خدمات بانکی

بازبینی و بروز رسانی محاسبات پروژه ها

مشاوره در زمینه خرید و بهینه سازی ماشین آلات ، مواد اولیه ، تجهیزات، محصولات داخلی و خارجی

تدوین فرصتهای سرمایه گذاری و ارائه شیوه های نوین جذب سرمایه گذاری خارجی