پروژه خدماتی اداری ، آموزشی، اقامتی ، آمفی تئاتر و …

متراژ : ۱۵۰۰۰ مترمربع           آغاز پروژه : مرداد ۹۴    مدت پیمان : ۱۸ ماه

 ۲۰۱۷۱۱۲۲_۱۴۰۶۳۴

۲۰۱۷۱۱۲۲_۱۴۰۶۴۸

۲۰۱۷۱۱۲۲_۱۴۰۶۴۱

۲۰۱۷۱۱۲۲_۱۴۰۶۴۵