الف-۱) گواهی نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری شرکت توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شرح ذیل:

– پایه سه رشته تاسیسات
– پایه چهار رشته راه و ترابری
– پایه پنج رشته آب

الف-۲)تعیین صلاحیت فنی شرکت به عنوان پیمانکار ساختمان و تاسیسات توسط شرکت ملی نفت ایران
الف-۳) گواهی صلاحیت وپروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن در استان تهران با پایه ۲ از وزارت مسکن و شهر سازی
الف-۴) گواهی صلاحیت وپروانه اشتغال به کار انبوه سازی مسکن در استان خراسان رضوی با پایه ۳ از وزارت مسکن و شهر سازی
الف-۵) پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (اجرا ) از وزارت مسکن و شهرسازی :
– پایه سه تاسیسات ساختمان

ب) گواهی های صلاحیت شرکت در خارج از کشور :

ب-۱)پروانه فعالیت شرکت ثبتی مشهد سازه(سهامی خاص) در جمهوری تاجیکستان در دوحوزه مختلف امور ساختمانی و تاسیساتی (لایسنس های شماره ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲)
ب-۲)پروانه فعالیت شعبه ثبتی شرکت مشهد سازه (سهامی خاص ) در جمهوری قرقیزستان جهت ساخت و ساز، مونتاژ و بازسازی ساختمان با اعتبار نامحدود (پروانه شماره ۲۰۵۲)
ب-۳)پروانه فعالیت شرکت ثبتی مشهد سازه (بامسئولیت محدود ) در جمهوری قرقیزستان جهت ساخت و ساز ، مونتاژ و بازسازی ساختمان با اعتبار نامحدود (پروانه شماره ۲۳۷۸)
ب-۴) جواز سرمایه گذاری خصوصی برای شرکت ثبت شده ساختمانی و تاسیساتی مشهد سازه در کشور افغانستان (لایسنس شماره ۱۱۰۰۴-I)

ج) گواهی نامه مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد ISO 9001:2000
از : Moody International –UKAS