اعضای هیئت مدیره:

۱۳۹۴۰۲۰۱_MG_3236_1

حمید بابازاده خراسانی

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد معماری

———————————————————-

۱۳۹۴۰۲۰۱_MG_3272_2

علیرضا بابازاده

عضو هیئت مدیره

مهندس مکانیک

————————————————-

۱۳۹۴۰۲۰۱_MG_3279_2

ابراهیم حسن زاده

عضو هیئت مدیره

مهندس راه و ساختمان

———————————————–

erfani

محمد عرفانی

عضو هیئت مدیره

مهندسی عمران

———————————————

ayda

آیدا بابازاده  خراسانی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد معماری

——————————————–

bahman

بهمن بابازاده خراسانی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران