احداث موزه بزرگ خراسان در کوهسنگی مشهد
زیربنا : ۱۸۵۰۰ مترمربع

۶site۱site

—————————————————————————————–

احداث مجتمع مسکونی وزارت امور خارجه در مشهد
زیربنا : ۳۰۰۰۰ متر مربع

thumbnail

————————————————————————————————–

احداث مجتمع مسکونی و تجاری ۲۴۲ واحدی تعاونی مسکن مهرفدک در مشهد
زیربنا : ۴۲۰۰۰ مترمربع

۲site۳site

—————————————————————————————————

احداث راه دسترسی به معادن فخرآباد
شهربجستان در استان خراسان رضوی
طول جاده : ۱۷٫۵ کیلومتر

Untitled picture

———————————————————————————————-

تکمیل عملیات راهسازی جاده تربت حیدریه به کدکن ( احداث پل خوش هوا )
طول پل : ۹۶ متر

۲

———————————————————————————————–

احداث ۱۵۸ واحد از مجتمعی مسکونی و استیجاری در شهر پیشوا – ورامین
زیر بنا : ۱۰۷۰۰ مترمربع- خاتمه پروژ: سال ۱۳۸۴
۳

—————————————————————————————-

احداث دانشگاه صنایع ومعادن بیرجند
زیربنا : ۱۷۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۷۶
۴

—————————————————————————————

احداث خوابگاه و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
زیربنا : ۲۳۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال۱۳۷۷

۶

————————————————————————————

احداث مجتمع تجاری و مسکونی ابریشم در شهرمشهد
زیربنا : ۱۴۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۳

۷

—————————————————————————–

احداث مجتمعی مسکونی در بلوار دانشجو شهر مشهد
زیر بنا : ۱۵۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲

———————————————————————————

احداث ترمینال مسافربری در شهر بیرجند
زیر بنا : ۳۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۷۱
۹

—————————————————————————–

احداث ۲ باب دبستان شاهد در شهر مشهد
زیر بنا : ۶۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۷۱

۱۰

—————————————————————————

احداث یک خط انتقال پساب
باهمکاری شرکت آذران شرق در شهر مشهد
خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۱

pasab