پروژه اداری خدماتی بیدک مشهد با متراژ ۱۳,۰۰۰ متر مربع به
همراه ۱۳ هکتارمحوطه سازی

————————————————————————–

احداث مجتمع مسکونی ۶۴ واحدی مسعود ۲ با متراژ ۸۰۰۰ مترمربع
خاتمه پروژه سال ۱۳۹۴

—————————————————————————-

احداث برج های مسکونی و تجاری ۲۴۲ واحدی تعاونی
مسکن مهر فدک مشهد
با متراژ ۴۲۰۰۰ هزار مترمربع / خاتمه پروژه: سال ۱۳۹۱

thumbnail

————————————————————————————-

احداث برج های مسکونی و تجاری ۲۴۲ واحدی تعاونی
مسکن مهر فدک مشهد
با متراژ ۴۲۰۰۰ هزار مترمربع / خاتمه پروژه: سال ۱۳۹۱

۲site۳site

——————————————————————————–

احداث موزه بزرگ خراسان در کوهسنگی مشهد
با متراژ ۱۸۵۰۰ هزار مترمربع / خاتمه پروژه: سال ۱۳۸۵

————————————————————————-

احداث راه دسترسی به معادن فخرآباد
شهربجستان در استان خراسان رضوی
طول جاده : ۱۷٫۵ کیلومتر – خاتمه : سال ۱۳۸۸

Untitled picture

———————————————————————————————-

تکمیل عملیات راهسازی جاده تربت حیدریه به کدکن ( احداث پل خوش هوا )
طول پل : ۹۶ متر – خاتمه : سال ۱۳۸۸

۲

—————————————————————————————-

احداث ۱۵۸ واحد از مجتمعی مسکونی و استیجاری در شهر پیشوا – ورامین
زیر بنا : ۱۰۷۰۰ مترمربع- خاتمه پروژ: سال ۱۳۸۴

۳

————————————————————————–

احداث دانشگاه صنایع ومعادن بیرجند
زیربنا : ۱۷۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۷۶

۴

—————————————————————————————

احداث خوابگاه و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
زیربنا : ۲۳۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال۱۳۷۷

۶

—————————————————————————-

احداث مجتمع تجاری و مسکونی ابریشم در شهرمشهد
زیربنا : ۱۴۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۳

۷

—————————————————————————–

احداث مجتمعی مسکونی در بلوار دانشجو شهر مشهد
زیر بنا : ۱۵۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲

———————————————————————————

احداث ترمینال مسافربری در شهر بیرجند
زیر بنا : ۳۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۷۱

۹

—————————————————————————

احداث ۲ باب دبستان شاهد در شهر مشهد
زیر بنا : ۶۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۷۱

۱۰

—————————————————————————

احداث یک خط انتقال پساب
باهمکاری شرکت آذران شرق در شهر مشهد
خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۱

pasab