بازسازی و تکمیل مجتمع آموزشی در شهر آقسو – بخش دنقره (تاجیکستان )
زیربنا : ۶۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲

۱-۲

————————————————————

بازسازی و تکمیل مجتمع آموزشی در شهر سوردلوا- بخش باختر (تاجیکستان )
زیربنا : ۹۵۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲

۱-۳

———————————————————-

بازسازی و تکمیل خانه کودکان در شهر طنابچی – بخش سویتسکی (تاجیکستان )
زیربنا : ۴۵۰۰متر مربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۲

۱-۴

———————————————————-

احداث مدرسه تیزهوشان در چولپون آتا – بخش آیسی کول (قرقیزستان)
زیربنا : ۵۰۰۰ مترمربع – خاتمه پروژه : سال ۱۳۸۴

۱-۵

——————————————————

احداث پلی کلینیک تخصصی در شهر کابل (افغانستان)
زیربنا : ۶۰۰۰ متر مربع – خاتمه پروژه : ۱۳۹۳

۱-۶

————————————————————-

احداث برج مسکونی – اداری – تجاری رودکی در شهر دوشنبه (تاجیکستان )
زیربنا : ۱۲۰۰۰ مترمربع
طرح، اجراء و تامین مالی : مشهد سازه

۱-۷

———————————————————-

احداث مجتمع تجاری زیرگذر در شهر بیشکک (قرقیزستان)
طرح، اجراء و تامین مالی:  مشهد سازه

۱-۸

————————————————————-

احداث مجتمع تجاری و مسکونی پرشین (۲) در شهر بیشکک (قرقیزستان)
زیربنا : ۱۳۵۰۰ مترمربع
طرح، اجراء و تامین مالی: مشهد سازه

۱-۹

————————————————————-

احداث مجتمع تجاری اداری پرشین (۱) در شهر بیشکک (قرقیزستان)
زیربنا : ۵۰۰۰ مترمربع
طرح، اجراء و تامین مالی : مشهد سازه

۱-۱۰