لطفا صبر کنید

لیست نمایندگی ها

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – خیابان فلسطین – فلسطین ۱۴ پلاک ۱۴
تلفن : ۳۷۶۴۹۰۰۰ – ۰۵۱ (۱۲ خط )
نمابر : ۳۷۶۴۶۸۰۱ -۰۵۱
 کد پستی : ۹۱۸۵۷۷۵۷۴۵ 

دفتر تهران : میدان هفت تیر – خیابان بهار شمالی – کوچه علمداری پلاک ۳۹
ساختمان مینو – واحد ۲
کدپستی:   ۱۵۶۴۷۱۶۶۱۳
تلفن : ۸۸۴۸۱۰۸۲-۰۲۱

دفتر افغانستان : شهر کابل ، جاده افشار ، ایستگاه واکسیسن ، جنب کارخانه فارمسی

تلفن : ۸۱۸۹۵۹۳ (۹۳۷۹+) – ۹۸۰۷۸۸۹ (۹۳۷۹+)

دفتر تاجیکستان : شهر دوشنبه ، خیابان رودکی ۷۷ پلاک ۱۴

تلفن : ۲۱۷۸۰۰ (۹۹۲۳۷۲+)   فکس : ۲۱۷۱۶۱ (۹۹۲۳۷۲+)

دفتر قرقیزستان : شهر بیشکک ، خیابان مناس ۶۴ ، آپارتمان ۵

تلفن : ۳۲۳۲۵۶ ، ۶۶۰۷۵۸ (۹۹۶۳۱۲+) فکس : ۶۶۰۷۵۸ (۹۹۶۳۱۲+)