لطفا صبر کنید

لیست نمایندگی ها

آدرس دفتر مرکزی : مشهد – خیابان فلسطین – فلسطین ۱۴ پلاک ۱۴
تلفن : ۳۷۶۴۹۰۰۰ – ۰۵۱ (۱۲ خط )
نمابر : ۳۷۶۴۶۸۰۱ -۰۵۱
 کد پستی : ۹۱۸۵۷۷۵۷۴۵ 

دفتر تهران : میدان هفت تیر – خیابان بهار شمالی – کوچه علمداری پلاک ۳۹
ساختمان مینو – واحد ۲
کدپستی:   ۱۵۶۴۷۱۶۶۱۳
تلفن : ۸۸۴۸۱۰۸۲-۰۲۱

آقای دکتر علیرضا مهدوی

شماره تماس:

۰۰۴۴۷۵۳۸۰۲۵۳۵۳

دفتر افغانستان : شهر کابل ، جاده افشار ، ایستگاه واکسیسن ، جنب کارخانه فارمسی

محمد هاشم یوسفی

شماره تماس:

۰۰۹۳۷۷۸۵۶۶۰۸۲

دفتر تاجیکستان : شهر دوشنبه ، خیابان رودکی ۷۷ پلاک ۱۴

سرکار خانم گلچهره حکیم اووا

شماره های تماس:

۰۰۹۹۲۹۱۷۶۵۷۵۷۵

۰۰۹۹۲۹۳۵۰۳۳۱۸۵

دفتر گرجستان:

مهندس بهمن بابازاده

تلفن :   ۸۸ ۹۹۴۵ ۵۵۵ ۹۹۵+

مهندس حسین احمدی

تلفن: ۳۸۶۶ ۶۴ ۹۳ ۵۵ ۹۹+