شرکت مشهد سازه در سال ۱۳۶۰ تاسیس و فعالیت خود را ابتدا در امور پیمانکاری ساختمانی آغاز نمود. پس از آن در جریان یک توسعه متوازن و پایدار، حوزه فعالیت های شرکت به امور تاسیسات و تجهیزات ابنیه و شهری، راهسازی، مشاوره، طراحی و نظارت گسترش یافت؛ به نحوی که با فعالیت جدی در سطح ملی و فراملی و صدور خدمات فنی مهندسی در زمینه یاد شده، اکنون، اجرای پروژه های درون و برون مرزی متعددی را درکارنامه خود دارد.
اخذ گواهینامه های ایزو ۲۰۱۵-۹۰۰۱ ، ۲۰۰۳ – ۱۰۰۰۶ و ISO TUV International limited در مدیریت کیفیت، کسب عنوان صادر کننده برتر خدمات فنی مهندسی استان خراسان طی ۸ سال متوالی وگواهی های صلاحیت متعدد، افتتاح شعب و تاسیس شرکت های جدید در کشورهای هدف همگی بیانگر توفیقات شرکت در راستای توسعه کیفی آن می باشند که البته، در سایه مدیریت نوین و تحول گرای آن حاصل گردیده است .این شرکت با بهره¬مندی از توانمندیهای مدیران کارشناسان و کارکنان صدیق خود و با اتکاء به تجارب گسترده ای که در طول سالها فعالیت مستمرهمراه با کسب رضایت مشتریان برایش حاصل گردیده جایگاه رفیعی در عرصه های ملی و فرا ملی یافته و از همین جهت اکنون “شرکت بین المللی ساختمانی مشهد سازه” نامیده می¬شود. اینک در تداوم نیل به اهداف شرکت، مشهد¬ سازه پا به عرصه سرمایه گذاری و مشارکتهای مالی و فنی با شرکا و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشورهای همجوار، آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها گذارده است و در همین راستا تکمیل و ارائه زنجیره خدمات مورد نیاز پروژه های ساختمانی را سرلوحه کار خود قرار داده است. از اینرو، انجام مطالعات جامع امکان سنجی، طراحی معماری، تامین و تجهیز منابع و خدمات مدیریت طرح از دیگر ظرفیتهای شکل گرفته در مجموعه مشهد سازه می¬باشد.