تقدیرنامه ها :

*انتخاب بعنوان برند برتر در همایش برندینگ ۱۳۹۳ انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
*انتخاب واحد صادراتی شایسته تقدیر در سال ۱۳۹۰

*منتخب استانداری خراسان رضوی بعنوان صادرکننده برتر خدمات فنی ومهندسی به مدت هشت سال متوالی از ۱۳۸۴ تا  ۱۳۹۱
*دریافت لوح سپاس ازاستاندار و رئیس کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خراسان رضوی بابت تلاش در توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۸۵

*دریافت تقدیر نامه از سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در بیشکک بابت اجرای موفق پروژه های انجام شده در این کشور
*دریافت تقدیرنامه از کارفرمایان و مشاوران متعدد بابت انجام پروژه های مختلف در جمهوری تاجیکستان
* دریافت تقدیرنامه از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران بابت اجرای موفق پروژه مسکونی ۱۵۸ واحدی شهر ورامین
* دریافت تقدیر نامه از دانشگاه فردوسی مشهد بابت اجرای موفق پروژه های ورزشی
* دریافت تقدیرنامه از وزارت معادن و فلزات بابت اجرای موفق ساخت دانشگاه صنعت و معدن بیرجند
* دریافت تقدیرنامه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بابت حسن انجام پروژه خوابگاه ۳۶۰ نفره دانشجویی بیرجند
* دریافت تقدیرنامه از بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسن انجام پروژه  احداث مدارس شاهد

*تقدیرنامه از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در خصوص اجرای پروژه موزه بزرگ مشهد مقدس

* دریافت تقدیرنامه از مدیرعامل و هیئت مدیره تعاونی مسکن مهرفدک در خصوص اجرای برجهای تجاری مسکونی تعاونی مسکن مهر فدک مشهد